Organizator

Evropski inovacijski center Univerzum Minerva Izobraževalno razvojni Zavod Maribor je nevladna izobraževalna organizacija, ki se ukvarja z dinamičnimi izobraževalnimi programi ter aktivnostmi, kjer udeleženci v prijetnem vzdušju prejemajo znanje in želene informacije.

Usmerjeni smo v podajanje izobraževanj ter dopolnilnih znanja in veščin (tečaji tujih jezikov, učenje tehnik pomnjenja, javnega nastopanja, pravilnega in lepega govorjenja, hitrega branja, inštrukcij različnih predmetov…).

Združujemo ekipo strokovnjakov iz več področij in se na takšen način dopolnjujemo in zagotavljamo, da so naši programi inovativni, zanimivi, produktivni in efektivni. Znanja podajamo iz izkušenj na posameznih področjih, s posebnim občutkom za udeležence in s inovativnim ter učinkovitim pristopom.

Na zapostavljenem področju urjenja spomina želimo narediti še več in zato smo pripravili pilotski preventivni program pomoči starejšim osebam – MemoHELP, ki je sofinanciran iz Slovensko-švicarskega program sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji Sklad za NVO in Sklad za male projekte v okviru partnerstva v Sloveniji. Projekt pomoč za samopomoč pri pešanju spomina smo namenili starejšim in vsem, ki jim je mar, da upočasnijo pešanje spomina in se ozavestijo, da lahko pešanje spomina s primernim treningom in vajami upočasnimo ter odložimo nastanek demence. Akcija projekta MemoHELP je usmerjena v preventivni boj proti pešanju spomina starostnikov oziroma krepitvi psihofizičnih sposobnosti katerih pešanje pogosto vodi k socialni izključenosti.

S projektom MemoHELP želimo širom Slovenije ustvariti gibanje, ki bo rastlo in ozaveščalo starostnike in širšo družbo o koristnosti in uporabnosti urjenja spomina. V okviru projekta pripravljamo  brezplačne delavnice za starostnike, starostniki bodo prejeli priročnike MemoHELP z napotki in vajami za krepitev možganskih funkcij, pripravili bomo tudi uporabne in zanimive vaje za upočasnitev pešanja spomina starostnikov, ki bodo dostopne preko e-učilnice. Predvidevamo, da bo vsebina, ki jo bomo zbrali na spletni strani MemoHELP privabila tudi ostale generacije.

EIC Univerzum Minerva Maribor je tudi nosilec in koordinator mreže MINVOS, mreže nevladnih izobraževalnih organizacij Slovenije, organizator MEMORIADE, državnega prvenstva v pomnjenju.

Vabljeni v našo družbo:

Najdete nas: www.umi.si :-)