Čemu želimo prispevati s projektom?

  • K življenja vrednemu aktivnemu življenju starostnikov in njihovih družin.
  • K ekonomski in socialni koheziji.
  • K zagotavljanju storitev socialnega varstva.
  • H krepitvi nevladnega sektorja.
  • Ozavestiti starejšo populacijo o problemih glede pešanja spomina in jim ponuditi znanje za omilitev ter preseganje teh problemov.
  • K okrepitvi zavedanja o pomembnosti urjenja spomina starostnikov v družbi.
  • K ozaveščanju medijev in javnosti o pomenu urjenja spomina pri starostnikih.
  • K razvoju novih produktov za NVO z namenom krepitve NVO.