Opis projekta

  • Projekt MemoHELPTM je inovativen pilotski preventivni projekt, ki uvaja nove pristope pri reševanu problema na področju pešanja spomina oz. upadu psihofizičnih sposobnostih pri starejših ljudeh. Trenutno se namreč problemi s pešanjem spomina pri posameznikih praviloma pričnejo reševati šele, ko se spomin tako poslabša, da govorimo kronični okvari funkcij možganov oz. demenci. Pešanje spomina je sicer naraven pojav, ki pa se mu je možno, glede na znane rezultate študij sistematičnim in pravilnim treningom, zoperstaviti ali vsaj podaljšati obdobje preden nastopi demenca, kar lahko starostnikom zelo pomaga pri kvaliteti njihovega življenja.
  • Projekt MemoHELPTM pomeni dodano vrednost za reševanje problema pešanja spomina in psihofizičnih težav, ki nastanejo kot posleica pešanja spomina. Staranja prebivalstva in posledično problemov v zvezi s pešanja spomina ter demenco se očitno zaveda tudi Evropska komisija, ki je v svojih dokumentih zapisala,  da predstavlja pešanje spomina in demenca resen problem s katerim pa se zaenkrat, po naših podatkih, ni konkretno soočila nobena država Evropske unije, z izjemo Nemčije, ki je v reševanje tega podoročja že vložila nekaj malega truda. Zato smo se pri projektu povezali tudi z največjim evropskim združenjem za treniranje spomina MemoryXL iz Nemčije, s katerimi uspešno sodelujemo že tri leta v sklopu Akcije 1000 pametnih glav.
  • Za ciljno skupino starostnikov ima izvedba projekta MemoHELPTM izjemno vrednost, saj so problemi povezani s pešanjem spomina pri starostnikih večplastni in vodijo v depresijo posameznika, odtujitev o okolice in nesposobnost, da starejše osebe skrbijo zase kar pomeni obremenitve velike tudi za njihove družine, ki skrbijo za starostnike. Projekt MemoHELPTM, bo tako starejšim osebam omogočal, da dlje uporabljajo svoje možgane in si zmanjšajo verjetnost obolenja z demenco oz. pojav demence prestavijo na kasnejši čas.