Trajanje projekta

18 mesecev (od marca 2012 do septembra 2013)