Problem, ki ga rešujemo s projektom

  • S projektom rešujemo problem pešanja spomina starostnikov, ki starejše ljudi vodi v duševne spremembe, v njihovo pasivnost in izgubo socialnih stikov ter negotovost, strah in nelagodje kar je še posebej značilno za ljudi po 65 letu. Pešanje spomina pa ne prizadene zgolj starostnika ampak tudi njegove bližnje, ki zanj skrbijo, saj je oseba s slabim spominom povsem odvisna od tuje pomoči in predstavlja breme tako lokalni skupnosti, ki jim praviloma omogočijo varovano bivanje, kot državi, ki zaradi kroničnih bolezni, ki prizadanejo spomin troši veliko denarja za zdravila.
  • V Sloveniji imamo namreč opravka s pojavom pretirano starega prebivalstva[1], kar bo vodilo tudi k temu, da bo vedno več starih ljudi zbolelo. V Sloveniji demenca letno prizadane cca. 6.000 novih bolnikov pri čemer pri nas velja, da je v starosti nad 65 let približno dvakrat več žensk kot moških, zato je celotno število napram podatkov za EU lahko še nekoliko večje. Po ocenah tujih raziskovalcev naj bi bilo v Sloveniji v letu 2009 namesto dobrih 23.0009bolnikov z demenco v resnici teh skoraj 27.000, oziroma 16,6 % več kot se je ocenjevalo. Njihovo število pa se bo v prihodnje še hitro povečevalo zaradi večjega števila starejših in daljše pričakovane življenjske dobe


[1] Glej Malačič, Staranje prebivalstva Slovenije po projekcijah prebivalstva 2001-2036: Naravna rast nasproti celotni rasti prebivalstva. Dostopno na www.stat.si/radenci/referat/MALACIC.doc. Pridobljeno 24.09.2011.