Pogosta vprašanja

Kdo financira delavnice, glede na to, da so za uporabnike brezplačne?

Švicarsko – Slovenski projekt je pokrit s sredstvi Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.

Komu so namenjene delavnice v okviru projekta MemoHELP?

Delavnice so namenjene predvsem starostnikom nad 65 let oziroma vsem znanja željnim s področja urjenja spomina.

Kje se bodo odvijale delavnice?

Delavnice se bodo enakomerno geografsko porazdeljene po celotni Sloveniji. Pokrite bodo naslednje regije: Podravska – Maribor, Osrednje Slovenska – Ljubljana, Obalno-Kraška – Koper, Pomusrka – Ljutormer, Savinjska – Velenje, Koroška – Ravne na Koroškem, Gorenjska – Kranj in Posavska – Brežice.

Kako dolgo traja projekt MemoHELP?

Projekt traja 18 mesecev in sicer od aprila 2012 do septembra 2013.

Koliko udeležencev je lahko prisotnih na posamezni delavnici?

Na delavnici lahko aktivno sodeluje od 12 do 20 udeležencev.

Koliko sklopov delavnic je predvidenih?

Predvideni so 4 sklopi delavnic po 4 šolske ure. Delavnice so dinamične in za udeležence niso monotone ter naporne.

Zakaj projekt MemoHELP?

Idejna zasnova projekta je nastala zaradi vse večjega zavedanja, da je v Sloveniji vedno več starejše populacije. Raziskave so pokazale, da vedno več ljudi zboli. Tako v Sloveniji demenca prizadane letno približno cca 6000 novih bolnikov. Prav zaradi tega problema smo se odločili, da razvijemo program za samopomoč proti pešanju spomina, ki bo pripomogel k zmanjšanju pešanja spomina oziroma bo pomagal odložiti pojav pešanja spomina na kasnejše obdobje.

Kje se lahko prijavim na delavnico?

Na delavnico o urjenju spomina se lahko prijavite preko elektronskega naslova MemoHELP@umi.si, preko telefonske številke 059 055 575 in 051 244 399.

Kje lahko dobim dodatne informacije o programu za samopomoč pri pešanju spomina?

Dodatne informacije o programu MemoHELP lahko dobite preko telefonske številke 059 055 575 in 051 244 399, preko elektronskega naslova MemoHELP@umi.si, na spletni strani www.memohelp.si ali osebno na sedežu Izobraževalno razvojnega zavoda Univerzum Minerva v Mariboru.

Ali so delavnice primerne za starejše?

Delavnice za urjenje spomina so posebej prilagojene za starejše udeležence. Na vsaki posamezni delavnici se predavatelji prilagodijo skupini in posameznikom, tako, da le ti odnesejo čim več koristnega in uporabnega znanja.

Kako poteka izvedba delavnic?

Delavnice potekajo v štirih vsebinskih sklopih, ki se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo. V osnovi so delavnice prilagojene za starostnike, vendar so na delavnicah zaželeni tudi mlajši udeleženci. Delo poteka v skupinah in posamezno. V času ene delavnice so predvidene vsaj štiri pavze, med katerimi se udeleženci okrepčajo in osvežijo ter razgibajo.

Katere sklope znanj udeleženci usvojijo na delavnicah?

Na delavnicah udeleženci usvojijo osnovne pojme o spominu in zbranosti, seznanijo se s tehnikami za boljše pomnjenje imen in obrazov, naučijo se tehnik za pomnjenje številk, igralnih kart ter se seznanijo z razgibavanjem oči, treniranjem in utrjevanjem branja in krepitve leve in desne možganske hemisfere.

Ali delavnice podajajo samo teoretično znanja?

Ne. Delo na delavnicah temelji na učenju preko delovnih skupin, preko miselnih iger in drugih učnih tehnik.